Skladba 2024

4. ročník soutěže Antonín Dvořák mladým je vyhlášen pro žáky základních uměleckých škol, konzervatoří, středních hudebních škol a vysokých škol (JAMU, AMU, VŠMU a hudebních fakult při univerzitách). Tento ročník je mezinárodní - tudíž se mohou zúčastnit žáci a posluchači stejného typu zahraničních škol.

Soutěžící budou ohodnoceni zlatými, stříbrnými a bronzovými pásmy.


Soutěž je vypsána pro mladé skladatele v kategorii

  • do 18 let
  • do 30 let

Soutěžící budou zařazeni do příslušné kategorie podle data narození, které uvedou v přihlášce.


Přihlášená skladba musí splňovat tyto požadavky:

  • volná forma na libovolný motiv z hudby Antonína Dvořáka 
  • instruktivní charakter
  • durata max. 3 minuty
  • skladba pro 2 - 9 hráčů libovolného obsazení nebo klavír sólo, případně 4 ruční klavír


K přihlášce nezapomeňte připojit:

  • partituru skladby
  • nahrávku ve formátu mp3


Vybrané skladby posoudí 3 členná odborná porota složená z profesorů skladby konzervatoří a HAMU. Definitivní složení poroty zveřejníme v září.  Porota posoudí zaslané skladby v době konání soutěže komorních souborů. Vyhlášení vítězů proběhne 8. 12. 2024.

Autoři zaslaných skladeb souhlasí s tím, že jejich díla budou zařazena do volitelného výběru soudobých skladeb pro účastníky dalších ročníků soutěže Antonín Dvořák mladým.

Přihláška je platná po uhrazení účastnického poplatku. Účastnický poplatek činí 500,- CZK. Účastnický poplatek musí být uhrazen na účet 2902586089/2010 s uvedením jména odesilatele, a to nejpozději do 15. 11. 2024

Poplatek je nevratný.

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na dvorakmladym@gmail.com