Soutěžní přehlídka mladých klavíristů

9. - 10. 12. 2023

Kapacita soutěže ADM 2023 je naplněna.

Prosíme, neposílejte další přihlášky!

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se naviděnou!


Propozice

Cílem soutěžní přehlídky je pozitivně motivovat žáky ke hře na klavír a důstojně připomenout 180. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů - Antonína Dvořáka /1841 - 1904/

Propozice soutěžní přehlídky jsou nastaveny tak, aby umožnily účast co nejširší škále soutěžících a zároveň nelimitovaly mladší kolegy v hojněji navštěvovaných kategoriích.

Soutěžní přehlídka je určena nejen pro nadprůměrně nadané žáky, ale i pro běžného žáka základní umělecké školy. Soutěžící budou ohodnoceni zlatými, stříbrnými a bronzovými pásmy.

Vážíme si každého soutěžního výkonu, jelikož víme, že soutěžící přípravou na soutěžní přehlídku prokázal práci navíc. Vážíme si také pedagogů, kteří žáky na soutěžní přehlídku připravili, a proto porota bude udělovat rovněž diplomy za pedagogickou práci. Mimořádné výkony oceníme diplomem za mimořádný interpretační výkon.
Porota
bude složena ze zkušených pedagogů klavírní hry na základních uměleckých školách a pedagogů středních a vysokých uměleckých škol. Organizátoři mají v úmyslu touto soutěžní přehlídkou podpořit nejen radost ze hry na klavír, ale zároveň přispět k popularizaci děl Antonína Dvořáka.


Pravidla a soutěžní pokyny:


Jednokolová soutěž je určena všem pianistům do 21 let.  Studium na ZUŠ není podmínkou účasti.

Soutěže se mohou zúčastnit také studenti konzervatoří a hudebních gymnázií na základě zařazení do příslušné kategorie A nebo B. U studentů středních hudebních škol je určující ročník studia, nikoliv rok narození.

Soutěž letos nevypisuje kategorii pro studenty vysokých uměleckých škol.


 

Obor: sólový klavír

Soutěžící přihlášený do dané kategorie nesmí k datu zahájení soutěže překročit horní hranici věkového limitu kategorie.

- 0. kategorie: do 8 let včetně

- 1. kategorie: do 9 let včetně

- 2. kategorie: do 10 let včetně

- 3. kategorie: do 11 let včetně

- 4. kategorie: do 12 let včetně

- 5. kategorie: do 13 let včetně

- 6. kategorie: do 15 let včetně

 - 7. kategorie: do 18 let včetně

Kategorie A:  1. - 3. ročník konzervatoře, resp. kvinta až septima hudebního gymnázia

Kategorie B:  4. - 6. ročník konzervatoře, resp. oktáva hudebního gymnázia

-


PROGRAM:

0. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu A. Dvořáka nebo skladbu z období klasicismu doplněné volitelným programem v celkovém rozmezí 2 - 4 minut.

1. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu A. Dvořáka nebo skladbu z období klasicismu doplněné volitelným programem v celkovém rozmezí 3 - 5 minut.

2. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu A. Dvořáka doplněnou volitelným programem v celkovém rozmezí 4-6 minut.

3. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu či skladby Antonína Dvořáka doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 5 -8 minut.

4. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu či skladby Antonína Dvořáka doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 6- 9 minut.

5. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu či skladby Antonína Dvořáka doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 7- 10 minut

6. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu či skladby Antonína Dvořáka doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 9 - 13 minut.

7. kategorie

- Soutěžící zahraje rozsáhlejší skladbu Antonína Dvořáka (durata min. 3 minuty) doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 10 - 13 minut.

kategorie A

- Soutěžící zahraje povinnou skladbu Antonína Dvořáka Do památníku K. H.  (B 158) a další libovolnou skladbu A. Dvořáka  doplněnou libovolným programem v celkovém rozmezí 10 - 13 minut.

kategorie B

- Soutěžící zahraje povinně volitelnou skladbu Antonína Dvořáka (výběr z cyklu Lístky do památníku B. 109) a rychlou větu z klasické sonáty doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 12 - 16 minut

 


Doporučené skladby pro 0. - 2. kategorii:

Antonín Dvořák: Lístek do památníku B 158, Otázka B 128a, Dvě perličky B 156, Menuety op. 28


Soutěžící náležící dle věku do nižší kategorie může soutěžit v kategorii vyšší.

HRA ZPAMĚTI JE PODMÍNKOU


Obor: čtyřruční klavír


0. kategorie do 11 let včetně

I. kategorie do 13 let včetně

II. kategorie do 18 let včetně

III. kategorie do 21 let včetně

Kategorie AA:  1. - 3. ročník konzervatoře, resp. kvinta až septima hudebního gymnázia

Kategorie BB:  4. - 6.  ročník konzervatoře, resp. oktáva hudebního gymnázia

Pro každou kategorii je rozhodující věk staršího ze soutěžní dvojice k datu zahájení soutěže.


Hra zpaměti není podmínkou. Soutěžící si noty obrací sami. Soutěž je otevřena pro 4 ruční klavír na jednom nástroji, nikoliv pro 2 klavíry.

Soutěžní repertoár:

0. kategorie

- soutěžní dvojice zahraje skladbu z období klasicismu pro čtyřruční klavír doplněnou libovolným programem                         v  celkovém rozmezí 3 - 6 minut

I. kategorie

- soutěžní dvojice zahraje dílo nebo díla A. Dvořáka pro čtyřruční klavír příp. autorovu úpravu skladby pro čtyřruční klavír doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 4 - 7 minut

II. kategorie

- soutěžní dvojice zahraje dílo nebo díla A. Dvořáka pro čtyřruční klavír příp. autorovu úpravu skladby pro čtyřruční klavír doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 6 - 12 minut


III. kategorie

- soutěžní dvojice zahraje dílo nebo díla A. Dvořáka pro čtyřruční klavír příp. autorovu úpravu skladby pro čtyřruční klavír doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 9 - 15 minut

Kategorie AA


- soutěžní dvojice zahraje dílo nebo díla A. Dvořáka pro čtyřruční klavír příp. autorovu úpravu skladby pro čtyřruční klavír doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 9 - 15 minut


Kategorie BB

soutěžní dvojice zahraje dílo nebo díla A. Dvořáka pro čtyřruční klavír příp. autorovu úpravu skladby pro čtyřruční klavír doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 12 - 18 minutCeny


O udělení pásem, mimořádných cen a čestných uznání rozhoduje porota. Právní postih je vyloučen.
Zvláštní cenu obdrží též vítěz s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii.

  • Soutěž je otevřená pro veřejnost

Veškeré dotazy odpovíme na e-mailové adrese: dvorakmladym@gmail.com

Na soutěž se přihlašujte nejpozději do 31. 10. 2023

Příjem přihlášek může být ukončen dřív, bude-li naplněna kapacita.


ÚČASTNICKÝ POPLATEK (POZOR ZMĚNA ÚČTU!):

  • 0. - 2. kategorie - 600,- Kč
  • 3. - 7. kategorie - 700,- Kč
  • Kategorie A, B - 800,- Kč
  • Čtyřruční kategorie - 900,- Kč za soutěžní dvojici
  • Soutěžící uhradí poplatek nejpozději do 31. 10. 2023 na číslo účtu:  CZK 2902586089/2010
  • Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno soutěžícího
  • Daňový doklad bude odeslán po zaplacení na uvedenou emailovou adresu.  Soutěžní poplatek je nevratný.

DALŠÍ INFORMACE:

Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady si hradí soutěžící sami.
Pořadí skladeb v konečné podobě musí být sděleno při prezenci soutěžícího.