Soutěžní přehlídka mladých klavíristů

Příjem přihlášek je již ukončen.

Propozice

Cílem soutěžní přehlídky je pozitivně motivovat žáky ke hře na klavír a důstojně připomenout 180. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů - Antonína Dvořáka /1841 - 1904/

Propozice soutěžní přehlídky jsou nastaveny tak, aby umožnily účast co nejširší škále soutěžících a zároveň nelimitovaly mladší kolegy v hojněji navštěvovaných kategoriích.

Soutěžní přehlídka je určena nejen pro nadprůměrně nadané žáky, ale i pro běžného žáka základní umělecké školy. Soutěžící budou ohodnoceni zlatými, stříbrnými a bronzovými pásmy.

Vážíme si každého soutěžního výkonu, jelikož víme, že soutěžící přípravou na soutěžní přehlídku prokázal práci navíc. Vážíme si také pedagogů, kteří žáky na soutěžní přehlídku připravili, a proto porota bude udělovat rovněž diplomy za pedagogickou práci. Mimořádné výkony oceníme diplomem za mimořádný interpretační výkon.
Porota
bude složena ze zkušených pedagogů klavírní hry na základních uměleckých školách a pedagogů středních a vysokých uměleckých škol. Organizátoři mají v úmyslu touto soutěžní přehlídkou podpořit nejen radost ze hry na klavír, ale zároveň přispět k popularizaci děl Antonína Dvořáka.


Pravidla a soutěžní pokyny:


Jednokolová soutěž je určena výhradně amatérským pianistům do 21 let. Soutěže se nemohou zúčastnit studenti konzervatoří ani jiných středních či vysokých uměleckých škol.

 

Obor: sólový klavír

Soutěžící přihlášený do dané kategorie nesmí k datu zahájení soutěže překročit horní hranici věkového limitu kategorie.

- 0. kategorie: do 8 let včetně

- 1. kategorie: do 9 let včetně

- 2. kategorie: do 10 let včetně

- 3. kategorie: do 11 let včetně

- 4. kategorie: do 13 let včetně

- 5. kategorie: do 15 let včetně

- 6. kategorie: do 18 let včetně

- 7. Kategorie: do 21 let včetně


PROGRAM:

0. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu A. Dvořáka nebo skladbu z období klasicismu doplněné volitelným programem v celkovém rozmezí 2 - 4 minut.

1. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu A. Dvořáka nebo skladbu z období klasicismu doplněné volitelným programem v celkovém rozmezí 3 - 5 minut.

2. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu A. Dvořáka doplněnou volitelným programem v celkovém rozmezí 4-6 minut.

3. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu či skladby Antonína Dvořáka doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 6 -8 minut.

4. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu či skladby Antonína Dvořáka doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 8- 10 minut.

5. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu či skladby Antonína Dvořáka doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 10 - 13 minut.

6. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu či skladby Antonína Dvořáka v trvání minimálně 4 minut doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 11 - 13 minut.

7. kategorie

- Soutěžící zahraje skladbu či skladby Antonína Dvořáka v trvání minimálně 4 minut doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 11 - 15 minut.


Doporučené skladby pro 0. - 2. kategorii:

Antonín Dvořák: Lístek do památníku B 158, Otázka B 128a, Dvě perličky B 156, Menuety op. 28


Soutěžící náležící dle věku do nižší kategorie může soutěžit v kategorii vyšší.

HRA ZPAMĚTI JE PODMÍNKOU


Obor: čtyřruční klavír


0. kategorie do 11 let včetně

I. kategorie do 13 let včetně

II. kategorie do 18 let včetně

III. kategorie do 21 let včetně

Pro každou kategorii je rozhodující věk staršího ze soutěžní dvojice k datu zahájení soutěže.


Hra zpaměti není podmínkou. Soutěžící si noty obrací sami. V případě skladeb pro 2 klavíry, postavení proti sobě zůstává neměnné.

Soutěžní repertoár:

0. kategorie

- soutěžní dvojice zahraje skladbu z období klasicismu pro čtyřruční klavír doplněnou libovolným programem                         v  celkovém rozmezí 3 - 6 minut

I. kategorie

- soutěžní dvojice zahraje dílo nebo díla A. Dvořáka pro čtyřruční klavír příp. autorovu úpravu skladby pro čtyřruční klavír doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 4 - 7 minut

II. kategorie

- soutěžní dvojice zahraje dílo nebo díla A. Dvořáka pro čtyřruční klavír příp. autorovu úpravu skladby pro čtyřruční klavír doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 6 - 12 minut


III. kategorie

- soutěžní dvojice zahraje dílo nebo díla A. Dvořáka pro čtyřruční klavír příp. autorovu úpravu skladby pro čtyřruční klavír doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 9 - 15 minut


Ceny


O udělení pásem, mimořádných cen a čestných uznání rozhoduje porota. Právní postih je vyloučen.
Zvláštní cenu obdrží též vítěz s nejvyšším počtem bodů (napříč kategoriemi) - jako absolutní vítěz a laureát soutěže Antonín Dvořák mladým

  • Slavnostní vyhlášení vítězů bude provedeno na závěr každého soutěžního dne.
  • Porota má právo vyžádat si předložení notového materiálu před zahájením soutěžní kategorie.
  • Soutěž je otevřená pro veřejnost

Veškeré dotazy odpovíme na e-mailové adrese: dvorakmladym@gmail.com

Na soutěž se přihlašujte nejpozději do 31. 10. 2021

Příjem přihlášek může být ukončen dřív, bude-li naplněna kapacita.


ÚČASTNICKÝ POPLATEK:

  • 0. - 2. kategorie - 500,- Kč
  • 3. - 7. kategorie - 700,- Kč
  • Čtyřruční kategorie - 800 Kč za soutěžní dvojici
  • Soutěžící uhradí poplatek nejpozději do 31. 10. 2021 na číslo účtu:  5851878359/0800 
  • Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno soutěžícího
  • Daňový doklad bude odeslán po zaplacení na uvedenou emailovou adresu.  Soutěžní poplatek je nevratný.
  • V případě epidemiologických restrikcí soutěž proběhne formou online. Přesný harmonogram bude znám                       s dostatečným předstihem.

Foto:

Fotografie budou po ukončení soutěže zpřístupněné a zdarma ke stažení na webových stránkách

Video:

Celá soutěž bude zaznamenána na video s profesionálním zvukem.

DALŠÍ INFORMACE:

Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady si hradí soutěžící sami.
Pořadí skladeb v konečné podobě musí být sděleno při prezenci soutěžícího.