Soutěžní přehlídka mladých klavíristů

Porota

Slávka Vernerová

Igor Ardašev

Miroslav Sekera

Martin Hršel

Markéta Týmlová

Nina Leovac - tajemnice soutěžě


Slávka Vernerová - Prezidentka soutěže

Po absolutoriu pardubické konzervatoře ve třídě prof. Martina Hršela studovala v letech 1998 - 2003 na pražské AMU u prof. Ivana Moravce v magisterském a až do roku 2007 v doktorském programu.

Absolvovala také mistrovské kurzy u Nelly Akopian a v roce 2002 tříměsíční postgraduální studium v Londýně na Royal College. V témže roce s ní Česká televize v rámci cyklu pořadů Bez limitu natočila 40 min. portrét (režisér Jan Mudra).

Vernerová - Pěchočová je vítězkou Mezinárodní Smetanovy klavírní soutěže v Hradci Králové 96 a laureátkou některých zahraničních jako Wroclaw 95, Missouri 98, Wales 2001.

Byla angažována prakticky všemi tuzemskými orchestry včetně ČF, FOK, Filharmonie Brno, Janáčkovo filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc ad., ale i v zahraničí jako např. Gunma Symphony Orchestra, Royal Liverpool Orchestra s řadou dirigentů v čele s Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Martinem Turnovským, Jakubem Hrůšou apod. V létě 2009 byla pozvána k hostování s BBCSymphony Orchestra na festivalu PROMSv Royal Albert Hall v Londýně.

Se sólovými recitály byla zařazena mj. do cyklů Světová klavírní tvorba (FOK), Tonnhalle (Zurich), Concert Series in Osaka. Music and Beyond in Ottawa (Canada). Opakovaně se představila na mezinárodním festivalu Pražské jaro, naposledy v roce 2020 v rámci Firkušného festivalu.

Vernerová - Pěchočová se rovněž věnuje komorní hudbě: hraje v duu Spring, je zakládající členkou Dvořákova klavírního kvarteta a vyhledávanou klavíristkou pro spolupráci s předními instrumentalisty a ansámbly české hudební scény.

V roce 2010 natočila pro francouzskou společnost Praga Digital kompaktní disk s Janáčkovým dílem pro sólový klavír. Tato nahrávka získala jedno z nejprestižnějších ocenění ve Francii CD CHOC, v Čechách byla vyhlášena jako TIP Harmonie a na belgickém rádiu Classic se zařadila mezi TOP 10.

U téže společnosti natočila Vernerová - Pěchočová další dva kompaktní disky. Jednak v roce 2011 sólový recitál Chopin - Schumann a v roce 2013 tři klavírní koncerty W. A. Mozarta. Deska získala všech pět zlatých hvězd Diapasonu.Igor Ardašev - JAMU Brno

Igor Ardašev je český pianista. Studoval v Brně na konzervatoři i na Janáčkově akademii múzických umění u Inessy Janíčkové, dále pak u Paula Badury - Skody v Rakousku a u Rudolfa Serkina v USA.

Získal řadu ocenění na předních mezinárodních klavírních soutěžích. Stal napřáklad laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě, soutěže Pražského jara, soutěže královny Alžběty v Bruselu (tamtéž získal cenu belgického rozhlasu a televize) a soutěže Marguerite Long-Jacques Thibaud v Paříži. Roku 1990 obdržel 1. cenu v soutěži Marie Callasové v Aténách.

Věnuje se sólovým recitálům, koncertům s orchestrem i komorní hře. Zúčastňuje se evropských hudebních festivalů (například Schleswig-Holstein, Jodoigne v Belgii, Hannover, Neapol, Pražské jaro).

Z jeho nahrávek připomínáme Čajkovského koncert b moll, Janáčkovu Žárlivost s Rudolfem Firkušným, Dvořákovy Slovanské tance a klavírní verzi Smetanovy Mé vlasti, kompozice Lisztovy, Martinů, Ježkovy, Prokofjeva, Musorgského a Beethovenovy.

Na Janáčkově akademii múzických umění v Brně působí od roku 2012 jako pedagog. V roce 2019 mu byla udělena Cena města Brna za oblast hudby.Miroslav Sekera  - HAMU Praha

V roce 2002 se stal vítězem mezinárodní soutěže J. Brahmse v rakouském Portschachu. Již předtím získal ocenění v mnoha významných soutěžích u nás i v zahraničí, jako například: 1. cenu v soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních, 1. cenu v soutěži pořádané HAMU (Stipendium firmy YAMAHA), 2. cenu v mezinárodní soutěži v Gaillardu ve Francii. V roce 2016 obdržel cenu hudební společnosti "Salon de Virtuosi" v New Yorku.

Hře na klavír se věnuje od tří let, kdy jeho nevšední talent objevila vynikající pedagožka profesorka Zdena Janžurová. Současně s klavírem započal studium hry na housle. Díky umění hry na klavír a současně na housle byl vybrán do role malého Mozarta v oskarovém filmu "Amadeus" režiséra Miloše Formana.

Hře na oba nástroje se věnoval až do svého přijetí na Pražskou konzervatoř, kde se rozhodl pouze pro studium hry na klavír. Byl přijat do třídy profesorky Evy Boguniové. Po celou dobu studií též navštěvoval třídu profesora Martina Ballýho. Dále pokračoval na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u docenta Miroslava Langera. Studium dokončil v roce 1999, jako nejúspěšnější student.

V roce 2006 mu bylo vydáno sólové CD firmou Multisonic za podpory Nadace Českého hudebního fondu s díly J. Brahmse, D. Scarlattiho, M. Moszkovského. Pro soudobého bostonského hudebního skladatele Josepha Summera nahrál v USA 7 CD, které vydaly nahrávací společnosti Albany Records a Navona Records.

Sekera navštívil jako sólový i komorní hráč prestižní pódia, zejména ve Vídni (Wien Konzerthaus, Musikverein), ve Washingtonu (The Kennedy Center), v Tokiu (Opera City Concert Hall) a mnoha dalších městech po celém světě.
Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem, předními českými orchestry a festivaly. K jeho stálým uměleckým partnerům patří houslista Josef Špaček se kterým nahrál CD pro firmu Supraphon, mezzosopranistka Dagmar Pecková, či hornista Radek Baborák. V roce 2016 debutoval ve Dvořákově síni pražského Rudolfina v rámci cyklu "Světová klavírní tvorba". Minulý rok vystoupil na klavírním festivalu R. Firkušného. V roce 2019 koncertoval po Japonsku s legendárním cellistou Tsuyoshi Tsutsumi a v témže roce vystoupil jako sólista na mezinárodním festivalu v japonské Karuizawě, kde provedl 2. klavírní koncert J. Brahmse B dur Op. 83. V dubnu vydal Supraphon jeho sólové CD s díly F. Liszta a B. SmetanyMartin Hršel  - Pedagogická fakulta UK

Martin Hršelje absolventem Akademie múzických umění v Praze (profesoři I.Moravec, J.Panenka, J.Páleníček). Mezi jeho první úspěchy patří 1. cena ve Smetanovské mezinárodní soutěži v roce 1976 i soutěži AMU v Praze v roce 1981 a reprezentoval Českou republiku v XI. mezinárodní soutěži F.Chopina ve Varšavě v roce 1985.
V roce 1989 založil Pražské klavírní duo se svou ženou Zdeňkou Kolářovou, vyhráli 1. cenu v Chopinově soutěži v Římě v roce 1993. Opakovaně koncertovali v USA Francii, Velké Británii, Německu, Švýcarsku a Belgii, vystoupili např. ve Stravinského Auditorium v Montreux, Royal Festival Hall v Londýně, Auditorium Saint Quentin a Dijon, Maison de RF Paris, Rudolfinum a Smetanova síň v Praze. Vystupovali na mezinárodních festivalech Pražské Jaro (1996, 2004), Schleswig-Holstein, Radio France Montpellier, Folle Journeé Nantes, Český Krumlov, Concentus Moraviae atd. Spolupracovali s řadou slavných orchestrů, včetně BBC London, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, České filharmonie, FOK, Pražské komorní filharmonie, PKF, FHK a dalších. Vedle snímků pro ČT a ČR a natočili 15 CD pro francouzskou firmu 'Praga Digitals'.
Martin se věnoval celý život výuce hry na klavír. V roce 1990 se stal vedoucím klavírního oddělení na Konzervatoři v Pardubicích. Mnoho jeho studentů bylo úspěšně přijato na české a německé hudební akademie a vyhráli ceny v českých národních i mezinárodních soutěžích (např. absolutní vítězové: V.Valkoun - Beethovenova soutěž 1989, J.Pěchočová - Smetanovská soutěž 1996).
V letech 2008-2017 Martin pracoval jako hudební expert v 'Piano Center' Abú Dhabí pod Ministerstvem kultury SAE (kromě vyučování měl za úkol též pořádání klavírních soutěží, festivalů, komunikaci ze zahraničními ambasádami a umělci z celého světa, organizování koncertů apod.). Jeho Emirátští studenti se pravidelně účastnili koncertů v SAE i v cizině a získali mnoho cen v soutěžích v SAE a Kuvajtu. V letech 2014-2017 Martin také vyučoval na New York University v Abú Dhabí. Martin se zúčastnil jako člen poroty v mnoha mezinárodních a českých národních klavírních soutěží, také jako lektor mistrovských kurzů a od roku 2013 je umělecký ředitel mezinárodní Schubertovy soutěž pro klavírní Dua v Jeseníku. Nyní působí na PF UK v Praze a ZUŠ Taussigova Praha 8.Markéta Týmlová - Konzervatoř České Budějovice

Markéta Týmlová absolvovala v roce 1998 Konzervatoř v Českých Budějovicích (klavírní třída MgA. Marie Kotrčové). V roce 2003 ukončila studium na pražské Akademii múzických umění profesora Petera Toperczera. U něj poté absolvovala doktorandské studium, během něhož nahrála soubor 4 CD s kompletním klavírním dílem Josefa Suka. S úspěchem se zúčastnila mnoha klavírních soutěží, např. Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, Mezinárodní klavírní soutěže v Košicích, Southern International Piano Competition v Joplinu (USA), Mezinárodní Chopinovy klavírní soutěže v Mariánských Lázních, Janáčkovy soutěže v Brně, Hummelovy klavírní soutěže v Bratislavěči Mezinárodní klavírní soutěže Pražské jaro. Vystupovala s klavírními recitály na významných festivalech, např. Pražské jaro, Talichův Beroun, Sukův hudební Štiřín. Spolupracovala s Jihočeskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Státní filharmonií Košice a Pražským komorním orchestrem. V současné době vyučuje na Konzervatoři a v ZUŠ Piaristické náměstí v Českých Budějovicích. Je členkou klavírního Tria Budvicense.