Soutěžní přehlídka komorních souborů

7. - 8. prosince 2024

                                    


Propozice:  komorní hra


4. ročník soutěže Antonín Dvořák mladým je vyhlášen pro žáky základních uměleckých škol, konzervatoří, středních hudebních škol a vysokých škol s hudebním zaměřením (JAMU, AMU, VŠMU a hudebních fakult při univerzitách). Tento ročník je mezinárodní - tudíž se mohou zúčastnit žáci a posluchači stejného typu zahraničních škol.

Soutěžní přehlídka je určena nejen pro nadprůměrně nadané žáky, ale i pro běžného žáka základní, střední či vysoké umělecké školy. Vítáni jsou i komorní sdružení soukromých učitelů mimo ZUŠ.

 Soutěžící budou ohodnoceni zlatými, stříbrnými a bronzovými pásmy.

Vážíme si každého soutěžního výkonu, jelikož víme, že soutěžící přípravou na soutěžní přehlídku prokázal práci navíc. Vážíme si také pedagogů, kteří žáky na soutěžní přehlídku připravili, a proto porota bude udělovat rovněž diplomy za pedagogickou práci. Mimořádné výkony oceníme diplomem za mimořádný interpretační výkon.


Soutěž je vypsána pro instrumentální komorní soubory libovolného obsazení v počtu 2 - 9 žáků v těchto kategoriích:

  • kategorie ZUŠ (příp. amatérů mimo ZUŠ)  - 0,1a,1b, 1c,  2a, 2b, 2c,  3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c
  • kategorie konzervatoře, střední hudební školy - 5a, 5b, 6a, 6b
  • kategorie vysoké školy - 7a, 7b

Cíl soutěže: motivace k aktivní umělecké činnosti v komorních seskupeních, schopnost poslouchat druhé a růst v dalším uměleckém rozměru


Soutěž základních uměleckých škol

Kategorie 0       nikdo ze soutěžících v souboru nesmí mít v den soutěže dosažených 10 let

časový limit: 2 - 5 minut

Kategorie 1       věkový průměr do 12 let (resp. 11, 9)

1a soubory s klavírem

                                        1b soubory bez klavíru s převahou smyčců

časový limit 3- 6 min

                                 1c soubory bez klavíru s převahou dechů

časový limit 2 - 5 min

Kategorie 2        věkový průměr do 13 let (resp.12, 9)

2a soubory s klavírem

                                      2b soubory bez klavíru s převahou smyčců

časový limit: 5-8 minut

                                 2c soubory bez klavíru s převahou dechů

časový limit: 4-8 minut


Kategorie 3        věkový průměr do 15 let (resp 14,9)

3a soubory s klavírem

                                     3b soubory bez klavíru s převahou smyčců

časový limit: 7 - 10 minut

                                 3c soubory bez klavíru s převahou dechů

časový limit: 5 - 10 minut


Kategorie 4        věkový průměr do 21 let

4a soubory s klavírem

                                     4b soubory bez klavíru s převahou smyčců

     časový limit 9 - 14 minut

                                 4c soubory bez klavíru s převahou dechů

časový limit: 6 - 12 minut

Soutěže se mohou zúčastnit i dua včetně čtyřručního klavíru, nikoliv dva klavíry!  Každý hráč může vystoupit s více soubory.

Pro smíšená dua je podmínkou hrát skladbu komorního charakteru, kde náročnost obou partů je vyvážená. Druhý nástroj musí hrát žák nikoliv pedagog resp. profesionál.

Soubory studentů středních a vysokých škol mohou být doplněny bývalými studenty konzervatoří nebo hudebních gymnázií či absolventů VŠ, pokud tito ukončili školu nejdéle na jaře 2020.

Rozhodující pro výpočet věkového průměru je datum konání soutěže - začátek prosince.

Soutěžní program, který přesáhne stanovený časový limit, může být porotou ukončen.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě většího množství přihlášených souborů v určité kategorii rozdělit dále tuto kategorii podle nástrojového obsazení.


Soutěž konzervatoří, středních hudebních škol a vysokých škol s hudebním zaměřením


Kombinované soubory z vysokých hudebních škol a konzervatoří budou zařazeny dle nadpoloviční části souboru, např. trio (2 studenti konzervatoře a 1 vysoké školy mohou soutěžit za konzervatoř). V případě duí se řadí duo dle soutěžícího z vyšši školy.


Kategorie 5a               1. - 3. roč. konzervatoře, odpovídající ročník stř. hudební školy

komorní soubor s klavírem

časový limit: 10 - 16 minut

Kategorie 5b               1. - 3. roč. konzervatoře, odpovídající ročník stř. hudební školy

komorní soubor bez klavíru

časový limit: 10 -16 minut

Kategorie 6a              4. - 6. roč. konzervatoře, odpovídající ročník stř. hudební školy

komorní soubor s klavírem

časový limit : 12 - 18 minut

Kategorie 6b              4. - 6. roč. konzervatoře, odpovídající ročník stř. hudební školy

komorní soubor bez klavíru

časový limit: 12 - 18 minut

Kategorie 7a                posluchači vysokých škol s hudebním zaměřením

komorní soubor s klavírem

časový limit: 15 - 20 minut

Kategorie 7b                posluchači vysokých škol s hudebním zaměřením

komorní soubor bez klavíru

časový limit: 15 - 20 minut


PROGRAM:

Vzhledem k náročnosti Dvořákova komorního díla je akceptováno uvádět také úpravy Dvořákových skladeb pro kategorie 0 - 4. Kvalita i výběr jednotlivých úprav bude hodnocena v rámci soutěžního výkonu.

Zároveň je umožněno souborům s dechovými nástroji z kategorie 5 - 7 přednést úpravu Dvořákova díla po individuální domluvě s vedením soutěže (dvorakmladym@gmail.com)


0.kategorie

Soutěžící zahrají skladbu A. Dvořáka nebo skladbu jakéhokoliv českého autora doplněné volitelným programem v celkovém rozsahu 2- 5 minut

1. kategorie

Soutěžící zahrají skladbu A. Dvořáka nebo skladbu jakéhokoliv českého autora doplněné volitelným programem v celkovém rozmezí 3-6 minut , resp. pro kategorii c v rozmezí 2 - 5 min

2. kategorie

 Soutěžící zahrají skladbu A. Dvořáka doplněnou volitelným programem v celkovém rozmezí 5-8 minut, resp. pro kategorii c v rozmezí 4 - 8 min. Kategorie c zahraje skladbu jakéhokoliv českého autora doplněnou volitelným programem.  A. Dvořák, ač vítaný, není podmínkou.

3. kategorie

 Soutěžící zahrají skladbu či skladby Antonína Dvořáka doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 7-10 minut, resp. pro kategorii c v rozmezí 5-10 min. Kategorie c zahraje skladbu jakéhokoliv českého autora doplněnou volitelným programem.  A. Dvořák, ač vítaný, není podmínkou.

4. kategorie

Soutěžící zahrají skladbu či skladby Antonína Dvořáka doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 9-14 minut, resp. pro kategorii c v rozmezí 6 -12 min. Kategorie c zahraje skladbu jakéhokoliv českého autora doplněnou volitelným programem.  A. Dvořák, ač vítaný, není podmínkou.

5. kategorie

- Soutěžící zahrají skladbu či skladby Antonína Dvořáka doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 10- 16 minut.

6. kategorie

- Soutěžící zahrají skladbu či skladby Antonína Dvořáka doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 12-18 minut.

7. kategorie

- Soutěžící zahrají skladbu či skladby Antonína Dvořáka doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 15-20 minut.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:

  • Dua a tria 550 Kč/ člen souboru
  • Vícečlenné soubory à 500,- Kč na člena
  • Termín podání přihlášek je do 31. 10. 2024, bude-li naplněna soutěžní kapacita je v právu pořadatele ukončit příjem přihlášek dříve
  • Soutěžící uhradí poplatek nejpozději do 31. 10. 2024 na číslo účtu: 2902586089/2010
  • Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení soutěžících
  • Daňový doklad bude odeslán po zaplacení na uvedenou emailovou adresu.
  • Soutěžní poplatek je nevratný.