Koncert vítězů

Kde: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Kdy: 3. 4. 2022 v 15 hodin

Kdo: koncert je již plně obsazen

Porota vyzývá všechny soutěžící, aby v rámci dalších motivačních kroků hráli na koncertě vítězů zcela libovolný program - prosíme však pouze o jednu skladbu.  Dvořák je samozřejmě vítán, není však podmínkou!

Soutěžící a jeden dospělý doprovod mají vstup volný, ostatní žádáme o rezervaci místa v sále (mailem)  - doporučené dobrovolné vstupné je 100 Kč. Výtěžek použijeme na nájem sálu a podporu Památníku A. Dvořáka.