Harmonogram soutěže

PÁTEK

Slavnostní předzahájení dvoudenního mezinárodního maratónu soutěžní přehlídky Antonín Dvořák mladým v komorní hře proběhne v kostele sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1.


Koncert Dvořákova klavírního kvarteta spojený s přednáškou předního českého psychiatra profesora MUDr. Cyrila Höschla na téma "Lidé jako olivy: Vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem? Mimořádný koncert v rámci mezinárodní soutěže "Dvořák mladým" v krásných prostorách Kostela sv. Vavřince Pod Petřínem.

Soutěžící mají vstup na akci zdarma.  Prosíme však, abyste si vzhledem k omezené kapacitě sálu svoje místo laskavě rezervovali prostřednictvím soutěžního emailu - dvorakmladym@gmail.com

Pro ostatní zájemce vstupenky zde:https://www.colosseumticket.cz/cs/akce/123782930-dvorak-mladym-a-prof-cyril-hoschl
Vlastní soutěž probíhá v Pálffyho paláci, Valdštejnská 14, Praha 1

SOBOTA

Registrace jednotlivých kategorií probíhá vždy nejdříve 75min a nejpozději 10 min před zahájením vlastních akustických zkoušek.  Jednotlivé kategorie probíhají vždy v pořadí A - B - C kromě kategorie 4ruční klavír. Tato - vzhledem k velkému množství soutěžících -  má svůj samostatný rozpis, resp.barvu.

Pořadí soutěžících určuje katalog - každý soutěžící obdrží u registrace.7.45 Registrace 4. a 0. kategorie

8. 20 - 8.35 akustické zkoušky 4. kategorie (3 soubory/ 4min)

8. 35 - 8.45 akustické zkoušky 0. kategorie (4 soubory/ 2min)

8. 55 Zahájení soutěže

9.00 SOUTĚŽ 4. KATEGORIE

9. 35 SOUTĚŽ 0. KATEGORIE

10.00 akustické zkoušky 1. kategorie (13 souborů/ 2,30 min)

10.45 SOUTĚŽ 1. KATEGORIE

12.00 oběd

12.30 akustické zkoušky 2. a 3. kategorie (7 souborů/4 min)

13.00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 4., 0. a 1. KATEGORIE

13.45 SOUTĚŽ 2. KATEGORIE

14.05 SOUTĚŽ 3. KATEGORIE

15.00 akustické zkoušky 4ruč.klavír 2. kategorie (4 soubory /3 min)

15.20 SOUTĚŽ 2. KATEGORIE 4RUČNÍHO KLAVÍRU

16.00 Akustické zkoušky 4 ručního klavíru 0. kategorie (4 soubory/2 min)

16.15 SOUTĚŽ 0. KATEGORIE 4RUČNÍHO KLAVÍRU

16.45 Akustické zkoušky 4 ručního klavíru 1.kategorie (9 souborů/2.30min)

17.15 SOUTĚŽ 1. KATEGORIE 4RUČNÍHO KLAVÍRU

19.00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 2., 3.KATEGORIE A 4RUČNÍ HRY V KATEGORIÍCH 0- 2

UKONČENÍ 1. SOUTĚŽNÍHO DNE


NEDĚLE

7:45  Registrace 5.kategorie

8.15 - 8:40 Akustické zkoušky 5. kategorie (5 souborů/4 min)

8.45 Zahájení 2. soutěžního dne

8:50 SOUTĚŽ 5.KATEGORIE

10:15- 10.40 Akustické zkoušky 6. kategorie (5 souborů/5min)

10:45 SOUTĚŽ 6. KATEGORIE

12:15 Akustické zkoušky 3. kategorie 4ručního klavíru  (7 souborů/3min)

13: 00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE 5. A 6. KATEGORIE

13: 45 SOUTĚŽ 3. KATEGORIE  4RUČNÍHO KLAVÍRU

14:30 Akustické zkoušky 4ručního klavíru 4. + 6.kategorie (3 soubory/3.30min)

14:50 SOUTĚŽ  4. A 6. KATEGORIE 4RUČNÍHO KLAVÍRU

15:50 Akustické zkoušky 5. kategorie 4ručního klavíru (3 soubory/4 min)

16:05 SOUTĚŽ 5. KATEGORIE 4RUČNÍHO KLAVÍRU

16:50 Akustické zkoušky 7. kategorie (5 souborů/ 5 min)

17:20 SOUTĚŽ 7. KATEGORIE

19:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 3.- 6., KATEGORIE 4RUČNÍHO KLAVÍRU A 7.KATEGORIEKoncert vítězů proběhne ve spolupráci se Společností Antonína Dvořáka.

Místo i datum bude do začátku soutěže upřesněno.