Harmonogram soutěže

Rámcový rozpis SOBOTA

Registrace jednotlivých kategorií probíhá vždy nejdříve 75min a nejpozději 10 min před zahájením vlastních akustických zkoušek.

Zahájení soutěže  ........8:00 - mladí klavíristé budou soutěžit v abecedním pořadí počínaje vylosovaným písmenem "M"

Akustické zkoušky kategorie 0  (17x po 2 minutách)  ............................ 8:15 - 8:50

 Soutěž kategorie 0......................................9:00 - 10:30

Akustické zkoušky kategorie 1 (12x po 2,5 minutách)..........................10:30 - 11:00

Soutěž kategorie 1......................................11.10 - 12.30 


oběd


Akustické zkoušky kategorie 2 (13x po 3 minutách)................................12:45 - 13:25

Slavnostní vyhlášení výsledků kategorie  0+1 - 13:30

Soutěž kategorie 2....................................14:00 - 15:35

Akustické zkoušky kategorie 3 (10x po 3,5 minutách)...........................15:40 - 16:15


Soutěž kategorie  3..................................16:20- 17:10

Akustické zkoušky kategorie 6+7 (5x po 5 minutách) ...................... 17:10 - 17:35


Slavnostní vyhlášení výsledků kategorie  2+3 - 17:35

Soutěž kategorie  6..................................17:45- 18:25

Soutěž kategorie 7...................................18:25 - 18:55

Slavnostní vyhlášení výsledků kategorie 6+7  -  19:30Rámcový rozpis NEDĚLE

Akustické zkoušky kategorie 4  č.1-11 (11x po 4 minutách )...................................8:00 - 8:45

Soutěž kategorie 4 č.1-11....................................... 8:50 - 10:50

Akustické zkoušky kategorie 4 č.12-21 (10x po 4 minutách)..............................10:50 - 11:30

Soutěž kategorie 4 č.12-21....................................11:35 - 13:25


oběd/ladění


Akustické zkoušky kategorie  Kat 5(8x po 5 minutách)........................................13:40 - 14:20

Slavnostní vyhlášení výsledků kategorie  4 - 14:30

Soutěž kategorie 5......................................................14:45 - 16:30

Akustické zkoušky kategorie  4 ruč 0 +1 (7x po 3 minutách)...........................16:35 - 16:56

Soutěž 4ruč 0.............................................................17:00 - 17:15

Soutěž 4ruč 1...............................................................17:15 - 17:45

Akustické zkoušky kategorie 4ruč 2+3 (5x po 4 minutách).......................... 17:50 - 18:10

Slavnostní vyhlášení výsledků kategorie  5 - 18:15


Soutěž 4ruč 2+3..............................................................18:25 - 19:15


Slavnostní vyhlášení výsledků 4ruč 0,1,2,3 a zakončení soutěže 19:30

Koncert vítězů proběhne ve spolupráci s Památníkem Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

                                                                    v neděli dne 3. 4. 2022 od 15 hodin.